Aktualności

Warsaw Moto Show

W semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 podjęto współpracę naukową
i dydaktyczną pomiędzy kierunkiem Turystyka i rekreacja realizowanym w Filii Uniwersytetu Łódzkiego
w Tomaszowie Mazowieckim a organizatorem targów WARSAW MOTO SHOW. Targi te odbywają się Centrum Targowo-Kongresowym Ptak Warsaw Expo w warszawskim Nadarzynie w dniach 27-29 października 2017 r. Projekt ten wpisuje się w rozwijaną w ostatnim czasie współpracę pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim a otoczeniem biznesowym uczelni. Kierunek turystyka i rekreacja realizowany w Filii Uniwersytetu Łódzkiego
w Tomaszowie Mazowieckim realizuje specjalność  Turystyka biznesowa. Obejmuje ona m.in. zagadnienia związane z organizacją imprez targowych. Dlatego też współpraca
z organizatorem targów WARSAW MOTO SHOW wpisuje się doskonale w profil dydaktyczny i naukowy kierunku.  Nasi studenci (m.in. ze specjalności turystyka biznesowa) będą brać udział w targach, dzięki czemu będą mieli możliwość obserwacji tego wydarzenia biznesowego „od środka”. Poza tym w trakcie targów zostaną przeprowadzone badania (m.in. ankietowe), których wyniki zostaną wykorzystane w pracy naukowej.

 

Posted in: Ogólne

Leave a Comment (0) →

dr Joanna Łuczak – seminarium

Seminarium prowadzone w roku akademickim 2016/2017 przez prof. J. Jurewicz. – w roku 2017/2018 prowadzone przez dr Joanne Łuczak.

seminarium magisterskie, II rok (grupa 6):

29 października (niedziela), godz. 8:00 – 12:45.

seminarium magisterskie,  II rok (grupa 7):

– 19 listopada (niedziela), godz. 8:00 – 12:45.

Wszelkie zapytania dotyczące seminarium osoby zainteresowane mogą kierować na adres: jluczak@wpia.uni.lodz.pl.

Posted in: Administracja (niestacjonarne II stopnia)

Leave a Comment (0) →
Page 1 of 36 12345...»