Aktualności

Zajęcia na UŁ w trybie mieszanym – zarządzenie Rektora UŁ

Zajęcia na Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2020/2021 będą się odbywały w trybie mieszanym – zdalnie i stacjonarnie. Władze uczelni przedstawiają jednocześnie listę zasad i wymagań, które trzeba spełnić, żeby jak najbezpieczniej móc pracować, a także prowadzić zajęcia stacjonarne i brać w nich udział. Wszystkie informacje o nowym systemie pracy można znaleźć w zarządzeniu nr 174 Rektora UŁ z dnia 18.09.2020 i załącznikach do tego zarządzenia.

ZARZĄDZENIE 174 REKTORA UŁ Z DNIA 18.09.2020 R.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA 174 – PRACA, OBSŁUGA INTERESANTÓW, ORGANY KOLEGIALNE, OBIEG DOKUMENTÓW I OSIEDLE STUDENCKIE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA 174 – ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA, POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAKAŻENIA, INSTRUKCJE

Zgodnie z zarządzeniem, wszelka działalność na UŁ może być prowadzona stacjonarnie, ale z zachowaniem odpowiednich zasad. Odległość pomiędzy poszczególnymi osobami nie może być mniejsza niż 1,5 metra, zaś w przypadku gdy nie ma takiej możliwości, wprowadzony może być rotacyjny system pracy lub zastosowane mogą być ekrany (przesłony) ochronne. Wszystkie osoby przebywające w budynku muszą mieć zapewniony dostęp do środków higieny osobistej oraz środków do dezynfekcji rąk. To tylko początek długiej listy regulacji.

Zarządzenie wyraźnie zabrania pojawiania się w stacjonarnej pracy osobom, które mają objawy mogące sugerować infekcję oraz tym, których bliscy przebywają na kwarantannie lub w izolacji. Osoby z zewnątrz z objawami choroby nie będą wpuszczane do budynków UŁ. Pozostałe osoby będą mogły załatwić sprawy przy specjalnie wydzielonych stanowiskach, które znajdować się będą jak najbliżej wejścia do danego budynku.

Oprócz tego, w przypadku organizacji pracy stacjonarnej, kierownicy jednostek zobowiązani są pamiętać szczególnie o pracownikach z grupy podwyższonego ryzyka, czyli przewlekle chorych i tych, które przekroczyły 60. rok życia. Pracownikom administracji, którzy obsługują interesantów z zewnątrz, UŁ zapewni środki ochrony (maseczki, przyłbice, rękawiczki). UŁ wciąż stawia na elektroniczny obieg dokumentów, nie tylko z uwagi na większe bezpieczeństwo dla zdrowia, ale również na usprawnienie pracy administracji i ekologię.

Konsekwencją zarządzenia jest również umożliwienie organizowania na terenie UŁ konferencji naukowych, prowadzenia działalności sportowej, organizowania wydarzeń z obszaru kultury i oświaty, a także wynajmu powierzchni UŁ podmiotom zewnętrznym. Wszystko to oczywiście również z zachowaniem reżimów sanitarnych. W przypadku wyjazdów zagranicznych decyzję każdorazowo podejmuje Rektor UŁ, po rozpatrzeniu indywidualnej sytuacji wnioskującego. Zasady te reguluje zarządzenie nr 167 Rektora UŁ z dnia 8.09.2020 r.

Akademiki UŁ pozostają dostępne dla studentów, którzy chcą w nich zamieszkać, pod warunkiem przestrzegania listy zasad ogłoszonej już wcześniej przez władze UŁ. Zgodnie z nią, zamknięte będą pomieszczenia wspólne w domach studenckich, nie będzie można zapraszać do pokojów osób z zewnątrz, ani organizować spotkań lub zgromadzeń. Stacjonarną działalność wznawia również stołówka studencka na osiedlu Lumumby, ale również z ograniczeniami narzuconymi przez przepisy sanitarne.

Zasady pracy zdalnej na UŁ wciąż regulowane są przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (art. 3). Wszelkie zarządzenia, komunikaty oraz listę pytań i odpowiedzi znaleźć można na stronie www.covid19.uni.lodz.pl.

Posted in: Ogólne

Leave a Comment (0) →

Zarządzanie (studia stacjonarne) – REKRUTACJA – II TERMIN

II termin rekrutacji na kierunek:

ZARZĄDZANIE – studia stacjonarne I stopnia

Zapisy
od 2020-09-11 12:00:00 do 2020-10-02 23:59:59

Terminy i miejsce składania dokumentów

Kandydaci zakwalifikowani (status powinien pojawić się na koncie kandydata do 7 października) powinni pocztą tradycyjną przesłać komplet dokumentów w terminach 8-10 października – liczy się data stempla pocztowego (10 października) na adres:
Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Konstytucji 3 Maja 65/67
97-200 Tomaszów Mazowiecki

W szczególnych przypadkach będzie możliwe złożenie dokumentów osobiście:
Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami Inspektoratu BHP UŁ w zakresie dotyczącym kandydatów: link

Adres punktu odbioru:
budynek Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Konstytucji 3 Maja 65/67
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Dni i godziny dyżurów przyjmowania dokumentów w punkcie odbioru:
08.10.2020 (czwartek) godz. 9.00 -13.00
09.10.2020 (piątek) godz. 9.00-13.00

Kontakt do podkomisji:
adres e-mail: filiaul@uni.lodz.pl
numer telefonu: 44 724-97-20 – poniedziałek – piątek w  godzinach 10.00 – 13.00

Link rekrutacyjny:
https://rekrutacja.uni.lodz.pl/

Przyjmowanie dokumentów zgodnie z terminarzem rekrutacji.
Zachęcamy do zapoznania się ze zmienionym terminarzem rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 w UŁ.

Wymagane dokumenty

świadectwo dojrzałości (kserokopia oraz oryginał do wglądu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej)
– 2 fotografie (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
– podanie kandydata (wydrukowane z systemu rekrutacji)
– teczka aktowa (jasna)

Posted in: Ogólne, Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Leave a Comment (0) →

Turystyka i rekreacja (studia stacjonarne) – REKRUTACJA – II TERMIN

II termin rekrutacji na kierunek:

Turystyka i rekreacja – studia stacjonarne I stopnia

Zapisy
od 2020-09-11 12:00:00 do 2020-10-05 23:59:59

Terminy i miejsce składania dokumentów

Kandydaci zakwalifikowani (status powinien pojawić się na koncie kandydata do 9 października) powinni pocztą tradycyjną przesłać komplet dokumentów – liczy się data stempla pocztowego na adres:

Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Konstytucji 3 Maja 65/67
97-200 Tomaszów Mazowiecki

W szczególnych przypadkach będzie możliwe złożenie dokumentów osobiście:
Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami Inspektoratu BHP UŁ w zakresie dotyczącym kandydatów: link

Adres punktu odbioru:
budynek Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Konstytucji 3 Maja 65/67
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Dni i godziny dyżurów przyjmowania dokumentów w punkcie odbioru:
09.10.2020 (piątek) godz. 9.00 – 15.00
12.10.2020 (poniedziałek) godz. 9.00 – 15.00

Kontakt do podkomisji:
adres e-mail: filiaul@uni.lodz.pl
numer telefonu: 44 724-97-20 – poniedziałek – piątek w  godzinach 10.00 – 13.00

Link rekrutacyjny:
https://rekrutacja.uni.lodz.pl/

UWAGA !!!

Przyjmowanie dokumentów zgodnie z terminarzem rekrutacji.
Zachęcamy do zapoznania się ze zmienionym terminarzem rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 w UŁ.

Wymagane dokumenty;
– 
świadectwo dojrzałości kserokopia (oryginał do wglądu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej)
– świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej kserokopia (oryginał do wglądu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej)
– 2 fotografie (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
– podanie kandydata (wydrukowane z systemu rekrutacji)
– teczka aktowa (jasna)

Dodatkowe dokumenty:

  • W przypadku braku oceny z wychowania fizycznego na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej konieczne jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania ze zwiększona aktywnością fizyczną i pływaniem. Na zaświadczeniu lekarskim wymagana jest adnotacja lekarza: „zdolny do studiów ze zwiększoną aktywnością fizyczną”.
  • Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej wydanego przez szkołę – oryginał lub odpis do wglądu dla komisji rekrutacyjnej.

Posted in: Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia)

Leave a Comment (0) →

LEŚNICTWO (studia stacjonarne) – REKRUTACJA – II TERMIN

II termin rekrutacji na kierunek:

LEŚNICTWO – studia stacjonarne I stopnia

Zapisy
od 2020-09-14 12:00:00 do 2020-10-04 23:59:59

Terminy i miejsce składania dokumentów

Kandydaci nie czekając na wyniki kwalifikacji powinni pocztą tradycyjną przesłać komplet dokumentów w terminach zgodnych z terminarzem rekrutacji – liczy się data stempla pocztowego na adres:

Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Konstytucji 3 Maja 65/67
97-200 Tomaszów Mazowiecki

W szczególnych przypadkach będzie możliwe złożenie dokumentów osobiście:
Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami Inspektoratu BHP UŁ w zakresie dotyczącym kandydatów: link

Adres punktu odbioru:
budynek Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Konstytucji 3 Maja 65/67
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Dni i godziny dyżurów przyjmowania dokumentów w punkcie odbioru:
08.10.2020 (czwartek) godz. 10.00 -13.00
09.10.2020 (piątek) godz. 10.00 -13.00
12.10.2020 (poniedziałek) godz. 10.00 -13.00

Kontakt do podkomisji:
adres e-mail: filiaul@uni.lodz.pl
numer telefonu: 44 724-97-20 – poniedziałek – piątek w  godzinach 10.00 – 13.00

Link rekrutacyjny:
https://rekrutacja.uni.lodz.pl/

UWAGA !!!

Przyjmowanie dokumentów zgodnie z terminarzem rekrutacji.
Zachęcamy do zapoznania się ze zmienionym terminarzem rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 w UŁ.

Matematyka lub Biologia – wymagana na Świadectwie Dojrzałości

Rekrutacja
1. Internetowa rektutacja strona http://rekrutacja.uni.lodz.pl
2. wymagane dokumenty;
– ś
wiadectwo dojrzałości oryginał (do wglądu) i Ksero
– 2 fotografie
– podanie kandydata (ANKIETA) (wydrukowane z systemu rekrutacji)
– teczka aktowa (jasna)
– dowód osobisty  (do wgladu)

Posted in: Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne

Leave a Comment (0) →

Administracja – rekrutacja przedłużona

Została przedłużona rekrutacja na kierunki:

Administracja I stopnia studia niestacjonarne
Administracja II stopnia studia niestacjonarne

Zapisy
od 2020-08-03 12:00:00 do 2020-09-30 23:59:59

Terminy i miejsce składania dokumentów
Kandydaci nie czekając na wyniki kwalifikacji powinni pocztą tradycyjną przesłać komplet dokumentów w terminach zgodnych z terminarzem rekrutacji liczy się data stempla pocztowego na adres:

Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Konstytucji 3 Maja 65/67
97-200 Tomaszów Mazowiecki

W szczególnych przypadkach będzie możliwe złożenie dokumentów osobiście:

Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami Inspektoratu BHP UŁ w zakresie dotyczącym kandydatów: link

Adres punktu odbioru:
budynek Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Konstytucji 3 Maja 65/67
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Dni i godziny dyżurów przyjmowania dokumentów w punkcie odbioru:
od 23 września do 6 października, godz. 9.00-13.00

Kontakt do podkomisji:
adres e-mail: filiaul@uni.lodz.pl
numer telefonu: 44 724-97-20 – poniedziałek – piątek w  godzinach 10.00 – 13.00

Zapraszamy!
Link rekrutacyjny:
https://rekrutacja.uni.lodz.pl/

UWAGA !!!
Przyjmowanie dokumentów zgodnie z terminarzem rekrutacji.
Zachęcamy do zapoznania się ze zmienionym terminarzem rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 w UŁ.

Wymagane dokumenty;
kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia oraz kserokopia suplementu wydane przez szkołę wyższą (oryginały do wglądu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej)
– 2 fotografie (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
– podanie kandydata (wydrukowane z systemu rekrutacji)
– teczka aktowa (jasna)

Posted in: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Ogólne

Leave a Comment (0) →
Page 1 of 51 12345...»